Tilmeld nyhedsbrev
Navn:
Email:

 

Hvordan virker dieselpartikelfiltre?
 
I modsætning til en katalysator er et dieselpartikelfilter ikke en gennemstrømningsenhed, men virker derimod ved, at gasserne tvinges gennem et filter. I takt med at filtrets kanaler blokeres forskellige steder, tvinges gasserne til at strømme gennem cellevæggene for at slippe igennem filtret. Da cellevæggene er porøse, kan gasserne slippe igennem, mens partiklerne aflejres i cellevæggene. Dermed slipper kun de rene udstødningsgasser ud, mens partiklerne holdes tilbage af filtret.
 
Vores filtre er fremstillet af cordierit, der er et keramisk materiale, som minder om en den indvendige del af en katalysator, men hvor forskellige huller blokeres.
 
Vedligeholdelse af dieselpartikelfiltre
 
Dieselpartikelfiltre skal jævnligt vedligeholdes for at forhindre aflejring af sod i filtret. I praksis udsættes de i høj grad for sod, og derfor skal de renses for at undgå tilstopning, der vil påvirke køregenskaberne. Dette gøres enten ved passiv regenerering eller aktiv regenerering. En advarselslampe på instrumentbordet advarer om, at dieselpartikelfiltret er ved at stoppe til, og at regenerering derfor er nødvendig.
 
Passiv regenerering – finder sted på lange køreture, hvor udstødningstemperaturen er høj, og sod brændes af naturligt. Køretøjer, der ikke anvendes til lange ture, har behov for aktiv regenerering.
 
Aktiv regenerering– finder sted, når sodniveauet i filtret når ca. 45 %. Motorstyringen foretager små justeringer af timingen af brændstofindsprøjtningen og øger udstødningsgassernes temperatur. Udstødningsgassernes øgede temperatur starter dermed regenereringsprocessen, der brænder sod i dieselpartikelfiltret af.
 
Visse typer af køretøjer (særligt modeller fra Citroën og Peugeot) anvender et brændstofadditiv til at forbedre regenereringen. Brændstofadditivet tilføres til brændstoftanken, hver gang køretøjet tankes op. Dette er almindeligt i køretøjer, hvor der ikke er plads til at placere dieselpartikelfiltret tæt på motoren, hvor udstødningsgasserne er varmest. Brændstofadditivet gør, at sodpartiklerne i filtret antændes og brænder ved en lavere temperatur. Dermed finder regenereringen sted ved en lavere temperatur end normalt.
 
Fakta om dieselpartikelfiltre og gode råd til montering
 
Det anslås, at det vil være nødvendigt at montere partikelfiltre i alle dieselkøretøjer for at de kan leve op til de kommende Euro V-krav.
 
Dieselpartikelfiltre anvendes normalt sammen med en katalysator
 
Dieselpartikelfiltre kan fjerne 85 % eller mere sod og sikrer, at der ikke udsendes synlig røg.
 
For meget sod i filtret kan føre til øget modtryk, der kan ødelægge motoren.
 
Dieselpartikelfiltre kan monteres direkte og i henhold til de råd, der også gælder ved montering af katalysatorer. Andre vigtige punkter:
 
Der må ikke anvendes udstødningspasta.
 
Kontrollér, at alle samlinger er korrekt forseglet.
 
Kontrollér, at brændstofadditivtanken er fuld.
 
Kontrollér, at sensorrør ikke er blokerede.
 
Kontrollér, at brændstofindsprøjtningen fungerer korrekt.
 
Når dieselpartikelfiltret er blevet udskiftet, skal motorstyringen nulstilles af en forhandler eller på et værksted, så eventuelle fejlkoder/serviceadvarsler slettes.